CZŁONKOSTWO

Członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Zespołem Przewlekłego Zmęczenia może zostać każda osoba  zainteresowana tematyką przewlekłego zmęczenia.

Członkostwo wiąże się z szeregiem przywilejów:

  • Niższa opłata rejestracyjna podczas konferencji organizowanych przez PTBnZPZ
  • Dostęp do informacji i materiałów zamieszczonych na stronie www.ptcfs.pl przeznaczonych tylko dla członków PTBnZPZ
  • Prawo do ubiegania się o stypendia fundowane przez PTBnZPZ
  • Prawo do uczestnictwa w obradach Zgromadzenia Walnego PTBnZPZ, wyborach Prezesa i Zarządu PTBnZPZ, jak i do kandydowania na te stanowiska
  • Certyfikat członkostwa (na życzenie) 

Wysokość składki:

Niezależnie od posiadanej specjalizacji i wykonywanego zawodu  wszyscy członkowie PTBnZPZ zobowiązani są do opłacenia składki rocznej w wysokości 100,00 zł.