O PTBnZPZ

Polskie Towarzystwo Badań nad Zespołem Przewlekłego Zmęczenia powstało w czerwcu 2016 roku w Bydgoszczy. Celem głównym Towarzystwa jest praca naukowa we wszystkich dziedzinach życia, a w szczególności badania nad procesami przewlekłego zmęczenia. Towarzystwo inicjuje, popiera i rozwija badania naukowe, a w szczególności te z nich, które wiążą się z poznaniem procesów diagnostyki i terapii zespołu przewlekłego zmęczenia (CFS/ME), przewlekłego zmęczenia i przetrenowania o zróżnicowanej etiologii oraz optymalizacji treningu fizycznego. Ponadto celem zasadniczym Towarzystwa jest stworzenie w przyszłości polskich wytycznych i algorytmów postępowania w diagnostyce i leczeniu CFS/ME.

Polskie Towarzystwo Badań nad Zespołem Przewlekłego Zmęczenia współpracuje z międzynarodowymi ośrodkami na co dzień zajmującymi się tematyką przewlekłego zmęczenia: Yorkshire FatigueClinic oraz Institute for Cellular Medicine, The Medical School, Newcastle University. 

 
Zarząd Główny:
 
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Tafil-Klawe - Prezes
 
Dr hab. n. o zdr. Paweł Zalewski - Wiceprezes

Dr n. med. inż. Mariusz Kozakiewicz - Sekretarz Generalny